10.11.2020
Gradnja omrežja v občini Oplotnica.

Obveščamo vas da Infratel gradi širokopasovno omrežje v naseljih Pobrež, Dobrova, Raskovec, Prihova, Zg. Grušovje, Dobriška vas, Markečica, Malahorna. Vse zainteresirane občane vabimo da si natisnejo pogodbo, jo izpolnijo s svojimi podatki in nam jo podpisano pošljejo na:

  • Poštni naslov: INFRATEL d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana s pripisom »ŠO Oplotnica«
  • Pošljejo skenirano na elektronski naslov: info@infratel.si
  • Kontaktirajo predstavnike krajevne skupnosti in jim predajo dokumentacijo

Vzorec pogodbe