24.10.2023
Objava novih cen  v cenikih OŠO
Objavljamo novi cenik “Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe”, ki bo pričela veljati od 1.1.2024 in velja za OŠO Komen in Južna Primorska.
Cenik Infratel, Cenik ŠO Oplotnica in ŠO Ormož

21.06.2023
Objava pogojev najema optičnih vlaken, namenjeno izključno za priklop baznih postaj na OŠO omrežju
Objavljamo splošni cenik  za najem optičnega vlakna na omrežjih OŠO za potrebe povezljivosti baznih postaj in postopek najema.
Povezava
Vse ostale dodatne informacije: Info@infratel.si

26.05.2023
Najava možnosti najema optičnega vlakna na omrežjih OŠO izključno za potrebe priklopa baznih postaj
Obveščamo vas da bomo na tem mestu, v drugi polovici meseca junija objavili pogoje za najem optičnih vlaken, namenjene izključno za priklop baznih postaj na OŠO omrežja.

31.01.2023
Preklic obvestila z dne 27.10.2022 ter z dne 23.11.2022 o dvigu cen cenika »Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe«
vezano na obvestili o dvigu cen cenika »Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe«, z dne 27. 10. 2022 in z dne 23. 11. 2022, vas obveščamo, da bomo zaenkrat začasno zadržali izvajanje novega cenika. O navedenem ste bili tudi že obveščeni preko naše spletne strani.
Kljub napovedi in utemeljenosti razloga za povišanje cen, stopnja Inflacije – letna stopnja rasti cen je namreč nesporno dejstvo, smo se zaradi umirjanja trenda rasti določenih elementov cene odločili, da zaenkrat napovedan dvig cen oziroma izvajanje novega cenika, ki naj bi veljal od 1. 2. 2023, zadržimo oziroma prekličemo.
O morebitni izvedbi dviga cen vas bomo, skladno s pogodbenimi določili, pravočasno obvestili.
Za razumevanje nastale situacije oziroma morebitne nevšečnosti ob napovedi dviga cen se vam opravičujemo ter vas lepo pozdravljamo.

23.11.2022
Objava novih cen  v cenikih OŠO
Objavljamo novi cenik “Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe”, ki bo pričela veljati od 1.2.2023 in velja za OŠO Komen, Južna Primorska, OŠO4, OŠO5, OŠO MKGP, OŠO Oplotnica in OŠO Ormož.
Cenik Infratel
Cenik OŠO4 in OŠO5

27.10.2022
Najava dviga cen  v cenikih OŠO in ŠO
Obveščamo vas, da družba Infratel najavlja dvig cen cenikov »Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe« za OŠO oz. ŠO za:

  • OŠO Komen,
  • OŠO Južna primorska (občine Komen, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Sežana),
  • OŠO5 (Občine Mirna peč, Sevnica in Trebnje),
  • OŠO MKGP (občine Sv.Tomaž, Ribnica na Pohorju, Ormož, Ljutomer, Vuzenica in Dravograd),
  • OŠO Oplotnica,
  • OŠO Ormož

Novi ceniki bodo veljali za pogodbe vezane na bele in sive lise. Razlog za povišanje je uskladitev cen zaradi rasti življenjskih potrebščin, materiala in storitev. Dvig cen se bo tako izvedel na podlagi Inflacije – letne stopnje rasti cen, kot jo izračunava statistični urad RS, in sicer na zadnji dan letošnjega leta.

 

07.07.2022
Obveščamo vas da je družba Infratel d.o.o. zgradilo nova odprta širokopasovna omrežja na področjih občin Brežice, Osilnica, Izola, Idrija, Preddvor, Cerklje na Gorenjskem, Kamnik, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Ormož, Oplotnica, Ljutomer,  zato objavljamo dopolnjeno vzorčno pogodbo o dostopu do navedenih omrežij, na ravni IP protokola. V nadaljevanju objavljamo dopolnjeno medoperatersko pogodbo OŠO Ajdovščina, ki sedaj zajema tudi zgoraj navedena odprta širokopasovna omrežja. – povezava in dodatek k pogodbi ŠO Oplotnica za tiste operaterje ki že imajo sklenjeno osnovno medoperatersko pogodbo  – povezava

04.07.2022
Obveščamo vas da je družba Infratel d.o.o. zgradilo nova odprta širokopasovna omrežja na področjih občin Ormož, Sv. Tomaž, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Dravograd, Sevnica, Mirna Peč, Trebnje in Oplotnica, zato objavljamo dopolnjeno vzorčno pogodbo o dostopu do navedenih omrežij. V nadaljevanju objavljamo dopolnjeno medoperatersko pogodbo ŠO Oplotnica ki sedaj zajema tudi zgoraj navedena odprta širokopasovna omrežja. – povezava

21.12.2021
Obveščamo vas, da bo Infratel d.o.o. s 01.03.2022 spremenil svoj cenik storitev za sive lise na Komen, Južna Primorska, Oplotnica in Ajdovščina.
Povezava do:
Cenik Komen in JP
Cenik Oplotnica
Cenik Ajdovščina

15.10.2021
Obveščamo vas, da bomo začeli s ponujanjem storitev dostopa do končnih uporabnikov (sive lise) v občinah Ajdovščina, Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana, Vipava.
Vzorec pogodbe – Povezava

9.11.2020
Objavljamo splošni cenik, veljaven za omrežja ki so v lasti Infratela d.o.o., na podlagi katerega bomo operaterjem odslej zaračunavali napačno prijavljene napake na širokopasovnih omrežjih – Povezava

17.8.2020
Objavljamo vzorčno pogodbo o dostopu do širokopasovnega omrežja v občini Oplotnica za vse potencialne operaterje – Povezava

29.02.2020
Objavljamo novi cenik storitev za SIVE LISE
Obveščamo vas, da bo Infratel d.o.o. s 01.05.2020 spremenil svoj cenik storitev za sive lise na Komen, Južna Primorska in Ajdovščina.
Novi cenik storitev – Povezava

8.4.2019
Objavljamo vzorec obvestila operaterjem naše prodajne akcije, ki traja med 01.05.2019 do 30.11.2019 – Vzorec

Objavljamo vzorec pogodbe  dostopa in splošnih pogojev za vsa omrežja v upravljanju za vse nove potencialne operaterje – Povezava