Vse zakoličbe na omrežju, ki ga upravlja in vzdržuje Infratel izvaja matično podjetje GVO d.o.o.